NÀY HỠI DÂN TA
Mai Nguyên Vũ

ĐK. Này hỡi dân Ta, này hỡi dân Ta, Ta đã làm gì cho ngươi? Hay Ta đã làm phiền người điều gì? Ngươi hãy trả lời Ta đi. Người hãy trả lời Ta đi.

1. Phải vì Ta đã dẫn ngươi đi ra khỏi đất Ai-cập, mà ngươi dựng Thập Tự Giá cho Đấng cứu ngươi?

2. Phải vì Ta đã dẫn ngươi đi qua miền cát nóng sa mạc, nuôi ngươi bằng Man-na, đưa ngươi vào đất hứa, mà ngươi dựng Thập Tự Giá cho Đấng cứu ngươi?

3. Còn điều chi phải làm cho ngươi mà Ta đã không làm? Ta chăm sóc ngươi như chăm vườn nho quý mà ngươi làm cực lòng Ta. Ta khát, ngươi cho uống dấm chua. Ngươi lấy đòng đâm thâu cạnh sườn Đấng cứu chuộc ngươi.