VÒNG TAY CHA
Mai Nguyên Vũ

1. Hãy lên đường về nhà với Cha. Nơi ấy Cha hiền rộng tình thứ tha. Con đã xa lìa Tình Cha mê đắm thú vui phù hoa. Cha hiền ngày đêm chờ mong con lệ sầu tuôn chan chứa.

ĐK. Vòng tay Cha mở rộng thênh thang núi sông. Vòng tay Cha ngày đêm khao khát đón con. Người hôn con chiếc hôn bỏng cháy lửa hồng. Tội tình con cháy tan trong lửa yêu thương.

2. Con mãi đi tìm tình yêu trong gió bay. Con mãi đi tìm niềm vui trong khói mây. Quên lãng mối tình tuyệt vời bắt bóng bắt hình thả mồi. Cha hiền ngày đêm chờ mong con lệ sầu tuôn chan chứa.

3. Con quyết giã từ cuộc đời tối tăm. Con quyết vĩnh biệt tội tình vướng mang. Vui bước quay về nhà ta vui sướng sống trong Tình Cha. Cha hiền ngày đêm chờ mong con lệ sầu tuôn chan chứa.