CHÚC TỤNG TÌNH CHÚA
Mai Nguyên Vũ

ĐK. Chúc tụng Tình Chúa quá cao siêu. Chúc tụng Thiên Chúa quá thương yêu. Đời con tựa như em bé ngoan nằm trong vòng tay yêu của Ngài. Chúc tụng Tình Chúa quá bao la. Chúc tụng Tình Chúa quá hải hà.

1. Chúa tác tạo trời cao ôi bao la. Chúa thiết đặt vầng dương và trăng sao, cho chiếu tỏa ánh quang suốt ngày đêm, cho mắt mở ngắm nhìn kỳ công Thiên Chúa.

2. Trái đất này tuyệt vời hơn trăng sao, Chúa sắp đặt điểm tô tinh vi sao. Vuông đất nhỏ cánh hoa hay giọt mưa: dấu tích của ân tình biển khơi chan chứa.

3. Chúa tác tạo mọi loài vì yêu ta. Mỗi phút giờ là ngàn hồng ân Cha. Tim nức nở ứ lên câu tình ca, xin suốt đời cảm tạ Tình Yêu Thiên Chúa.

4. Kiếp con người trầm luân vì tơ vương. Chúa xuống đời chịu muôn nỗi đau thương, mong xóa tẩy vết nhơ trong hồn ta. Chúa tiếp nhận ta vào làm con yêu Chúa.