THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
Mai Nguyên Vũ

1. Người đang cuồng say cùng ngựa đi bách hại Giáo Hội. Kìa Chúa hiện đến: “Này tại sao ngươi bách hại Ta?”. Chúa biến đổi ông Phaolô nên nhân chứng rất nhiệt thành để Lời Chúa chiếu sáng tới mọi miền đất gần xa.

ĐK. Phaolô Phaolô, tông đồ dân ngoại. Phaolô Phaolô gian khó, hiểm nguy sợ chi. Cột trụ Hội Thánh vững bền. Chết vì Danh Chúa, phúc vinh. Khấn xin Ngài hãy đỡ nâng Giáo Hội mến yêu.

2. Tình yêu của Chúa giục gọi tôi hiến trọn cho Người. Dù có đang sống, nào phải tôi sống cho đời tôi. Nhưng Chúa sống trong thân tôi. Tôi suy nghĩ hay hành động, thực là chính Chúa sống mỗi ngày trong suốt đời tôi.

3. Dù tôi giỏi giang, thành thạo ngôn ngữ mọi dân tộc, dù biết nghe tiếng muôn Thiên Sứ ở trên trời cao, nhưng bác ái coi như không, tôi không biết yêu tha nhân, là phèng la khua rối, um sùm có ích gì đâu.