TIẾN HOA NĂM SẮC
Phạm Đức Huyến – Vũ Đình Ân


ĐK. Đoàn con quỳ dưới chân Mẹ, dâng hoa năm sắc trước tòa Mẹ cao sang, cùng lời cung chúc hát mừng Mẹ vinh quang.

1. Kính dâng lên Mẹ hoa xanh tựa lòng Mẹ khiêm nhường. Mẹ tràn đầy ơn Chúa Thánh Linh. Xin cho chúng con có lòng khiêm nhường giàu lòng bác ái, yêu tha nhân như yêu chính thân mình.

2. Kính dâng lên Mẹ muôn hoa màu hồng tươi sáng ngời. Màu hồng là Máu Thánh Chúa Con. Xin cho chúng con có lòng tôn sùng thờ lạy Thiên Chúa, luôn tôn vinh Con Thiên Chúa cứu độ.

3. Kính dâng lên Mẹ muôn hoa màu vàng tươi vững vàng. Màu vàng là yêu mến Chúa liên. Xin cho chúng con có lòng trông cậy vào nơi Thiên Chúa, luôn tin yêu Con Thiên Chúa hết tình.

4. Kính dâng lên Mẹ hoa trắng tựa lòng Mẹ tinh khiết. Xin cho chúng con có lòng trong sạch bao tội lỗi xin chừa.

5. Kính dâng lên Mẹ hoa tím tựa lòng Mẹ xin vâng. Xin cho chúng con có lòng vâng chịu bao sự khó trên đời.