RU HÀI NHI THÁNH
Phạm Đức Huyến


1. Gió mùa đông theo sông uốn khúc đêm nay thổi về lạnh giá cô liêu, hòa trong tiếng mẹ ru ầu ơ con an giấc nồng. Con đến cứu độ trần gian trên đôi môi nở nụ hồng.

2. Tiếng mẹ ru thân thương trìu mến vang trong đêm trường lời hát dịu êm, hòa trong tiếng mẹ ru ầu ơ thiên cung hát mừng, muôn tiếng Thiên Thần ca vang loan tin vui cho khắp muôn người.

ĐK. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, an bình cho người lòng ngay dưới thế. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, an bình dưới thế cho người Chúa thương.