HƯƠNG LÒNG 4
Nguyễn Chánh

ĐK. Dâng lên Chúa ngàn lời ca lòng trìu mến. Bánh thơm rượu lành hòa khúc ca ngợi khen. Nguyện cầu Chúa Hãy thương nhậm lời. Lòng thành kính tiến dâng cho Người. Của lễ hôm nay trở thành men say cuộc đời chứng nhân.

1. Cùng hiệp dâng khúc ca tình mến. Lòng cậy trông với cả niềm tin. Chúa hãy hiệp nhất muôn dân Người. Nắm tay hòa khúc trở về.

2. Nầy mùa đông đã qua lạnh giá. Kìa mùa xuân đến cho tình yêu. Kính dâng hạnh phúc con mong chờ. Để nghe lời Chúa kêu mời.