THẬP TỰ ĐỒI XƯA
Trần Công Danh

1. Bóng chiều dần buông trên đồi Can-vê xưa ấy. Cây Thập Giá lặng lẽ xót xa giữa đời. Chúa chịu nhục thân đề chuộc tội lỗi muôn dân. Người ơi, có hay vì yêu nhân thế Chúa gánh tội đời.

ĐK. Can-vê đồi xưa một mình Con Thiên Chúa chịu đớn đau chết cho nhân loại. Can-vê đồi xưa Ngài chịu bao đớn đau để giải thoát cho nhân trần tội lỗi đang ngã sa. Con xin từ nay một lòng xin thống hối tội lỗi con biết bao nhiêu lần. Con xin từ nay một lòng xa lánh tội và được sống trong ân tình của Chúa suốt đời.

2. Mối tình Ngài trao muôn đời con sao nói hết. Trên thập giá Ngài đã hiến ban chính mình. Máu Ngài đổ ra thấm nhuần tình mến bao la. Chịu muôn đắng cay vì tội nhân thế chết trên thập hình.

3. Mối tình Ngài trao muôn đời con sao nói hết. Trên thập giá Ngài đã hiến ban chính mình. Máu Ngài đổ ra thấm nhuần tình mến bao la. Chịu muôn đắng cay vì tội nhân thế chết trên thập hình.