CON TÔN THỜ
Lm. Vương Diệu

1. Chúa Giê-su, Chúa là Bánh Hằng Sống. Bánh Thiên Thần, Chúa ban xuống cho loài người. Bánh bởi trời, đó là Bánh Trường Sinh. Ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời.

ĐK. Con tôn thờ, con tin kính, con yêu mến Chúa, lạy Chúa Giê-su. Con tôn thờ, con tin kính, con xin tín thác nơi Chúa suốt đời.

2. Chúa phán rằng: tất cả ai sầu khổ, đến với Ta, Ta bồi dưỡng cả xác hồn. Chúa phán rằng: Ta là Bánh Hằng Sống, ai đến với Ta, sẽ chẳng hề đói bao giờ.

3. Chúa thương con Chúa đã ban Mình Thánh, Bánh bởi trời, Chúa nuôi dưỡng con hằng ngày. Chúa nhân từ, Chúa đừng chấp tội khiên, xin thương thứ tha, con được nhận lãnh Thánh Thể.