DÂNG MẸ NGÀN HOA
Đinh Công Huỳnh

ĐK. Mẹ đẹp xinh con dâng Mẹ ngàn đóa hoa yêu ươm thắm tình thơm nồng. Triệu màu sắc kết thành đóa hoa, xin kính dâng lên ngai thiên tòa cao sang.

1/ Dâng Mẹ yêu này đóa hoa với màu tuyết trắng. Cho lòng con ngày và đêm thanh khiết, vững vàng. Ngát hương cao dâng trăm ngàn, đóa hoa lòng tiến dâng về Mẹ.

2/ Hoa vàng tươi nguyện tiến dâng lên Mẹ Thiên Chúa. Cho đời con một niềm tin son sắt yêu Mẹ. Ước sao tim con luôn gần, ở bên Mẹ nỗi vui ngập tràn.

3/ Hoa hồng xinh là máu Giê-su đã hiến tế. Trong chiều xưa Ngài đã treo trên núi Can-vê. Đớn đau ôi bao ê chề. Chúa hiến mình chết cho tội đời.

4/ Hoa màu xanh Mẹ sống trong khiêm nhường phó thác. Trên trời cao Mẹ ngàn hoa chiếu ánh huy hoàng. Dẫn con đi trên đường trần, thoát ba đào khỏi tay kẻ thù.

5/ Trên trần gian ngàn vấn vương như màu hoa tím. Xin dìu đưa thuyền đời con thoát ách gian tà. Đoái thương xin đưa con về, bến an bình phúc vinh Nước Trời.