DÂNG MẸ NGÀN HOA
Minh Quân

1. Xin dâng Mẹ ngàn hoa, ngàn vạn hoa tươi đượm thắm ân tình, từ đồng quê con hái về dâng tiến trước ngai Mẹ yêu. Hoa muôn màu đẹp tươi, hòa cùng muôn ánh nến lung linh, và lời kinh xin làm của lễ kính dâng lên Mẹ không hề ngưng.

ĐK. Nguyện Mẹ nhận lấy lòng thành đoàn con dâng tiến về với muôn tâm tình của lòng mến yêu. Khấn xin Mẹ hiền ban xuống muôn ơn lành dìu đoàn con về tới quê Trời.

2. Dâng lên Mẹ đời con, phận hèn thơ ngây ở dưới thế trần, đời lầm than muôn lao nhọc trầm luân với bao khổ đau. Khấn xin Mẹ phù giúp, dìu đời con qua những nguy nan, để ngày sau chung hưởng hạnh phúc ở trên Thiên Đàng cùng Mẹ hiền.