HOA MÂN CÔI DÂNG MẸ
Đinh Công Huỳnh

1/ Mẹ ơi! Đây chuỗi Mân Côi dâng Mẹ cùng những hy sinh đêm ngày. Này là lời kinh hòa một niềm tin dâng Mẹ nhân ái. Mẹ ơi! Con đến dâng Mẹ hiền năm tháng long đong muộn phiền. Theo từng lời kinh gói trọn thành kính dâng Mẹ hiển vinh.

ĐK. Này tràng Mân Côi con xin dâng Mẹ cùng những hy sinh. Nguyện Mẹ hiển vinh thương đón nhận lòng con thành kính. Mẹ, Mẹ ơi! Con xin dâng Mẹ trọn tình yêu mến. Tự tình con thơ luôn yêu Mẹ bằng cả niềm tin.

2/ Mẹ ơi! Con đến trước ngai uy quyền lặng ngắm dung nhan Mẹ hiền. Nguyện Mẹ từ nhân nhậm lời cầu xin với lòng yêu mến. Mẹ ơi! Đây chuỗi Mân Côi hiền hòa tỏa ngát hương kinh ngọc ngà. Đưa cuộc đời con theo Mẹ từng bước đi trên đường xa.

3/ Mẹ ơi! Bao nỗi lắng lo trong đời phủ lấp tâm can con người. Nguyện Mẹ dủ thương là ngọn hải đăng soi đường dẫn lối. Đoàn con xin ánh Sao Mai rạng ngời soi lối con trên đường đời. Khi gặp hiểm nguy hay ngàn giông tố vững tin Mẹ thôi.