KẾT HOA
7 Thứ

1/ Năm sắc hoa, giờ đây đã chung một màu. Ngào ngạt sắc hương, dâng trọn niềm cảm mến. Năm sắc hoa, giờ đây cùng hướng về Mẹ. Xin Mẹ đoái thương, cho chúng con hương sắc vẹn tròn.

ĐK. A-ve Ma-ri-a, đầy ơn thiêng phúc lạ. Đoàn con vui sướng cùng dâng tiếng ca. A-ve Ma-ri-a, Mẹ đầy ơn phúc. Chúc khen danh Mẹ, Nữ Vương đất trời.

2/ Muôn trái tim, giờ đây đã chung một nhịp. Nhịp đập mến yêu, dâng trọn lòng thảo hiếu. Muôn trái tim, giờ đây cùng hướng về Mẹ. Xin Mẹ đoái thương, cho thế nhân chung sống thuận hòa.