HOA LÒNG DÂNG MẸ
Ant Nguyễn Toàn

1/ Tháng năm về đoàn con dâng lên Mẹ. Đóa hoa này, hương hoa của lòng con. Nguyện Mẹ thương đỡ nâng và đón nhận, cho hoa này luôn sống trong bình an.

ĐK: Maria, ôi Mẹ của ngàn hoa. Hoa yêu thương, hoa thanh bần, hoa trinh khiết. Xin dạy con sống tâm tình như Mẹ. Để đời con thơm ngát hoa tỏa hương.

2. Biết bao lần tội lỗi con xúc phạm. Hoa không còn hương thơm của ngày xuân. Đời lầm than đắng cay và khổ sầu, vướng tội đời nhuệ khí hoa còn đâu.

3. Khấn xin Mẹ dủ thương ban ơn lành. Cho hoa nở tươi xanh thắm hồng ân. Để đời con sáng tươi và hy vọng, Mẹ đón nhận trong cõi phúc ngàn thu.