LẠY CHÚA
Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Lạy Chúa, Thiên Chúa của con. Lạy Chúa, Thiên Chúa của con. Ngài hãy trỗi dậy đi, đến cứu hồn con.

1. Bao quân thù ngày đêm nổi lên luôn tìm mưu giết con. Ấy những kẻ hại con đó chúng đứng dậy thật quá đông.

2. Ấy những kẻ ngày đêm luận suy nghĩ về mạng sống con. Chúng vẫn hằng mỉa mai con: Chớ có hòng khỏi chết đâu.

3. Chúa chính là thành lũy của con, Chúa là khiên thuẫn con. Chúa chính là nguồn quang vinh con dám ngẩng đầu ngước xin.

4. Cất tiếng cầu hồn con nài van Chúa hẫy nâng đỡ con. Chính chốn đẹp ngời núi thánh Chúa đã nhận lời khấn xin.

5. Con thiếp ngủ và con tỉnh thức Chúa ở bên chở che. Dầu trước ngàn vạn quân gian con cũng chẳng sợ hãi chi.

6. Chúa chính là nguồn cứu độ con quân thù sẽ nát tan. Chúa chúc lành mọi ân phúc cho dân Ngài được vững tin.