CON HÃY VỀ
Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Con hãy về, con hãy về và đừng phạm tội nữa. Con hãy về, con hãy về Ta không lên án con đâu.

1. Chúa ơi! Xin dủ lòng thương con. Đời con tội lỗi đã nhiều con quên Chúa sớm chiều. Xin nghe tiếng con cầu lời con tha thiết. Nguyện xuống trên con đức trung kiên vững bền.

2. Chúa ơi! Xin rộng lòng khoan dung, mà thương tẩy xóa lỗi lầm theo ơn Chúa nhân từ. Con xin Chúa rửa sạch hồn nên trong trắng. Lòng đã ăn năn thú nhận lỗi lầm.

3. Thú nhận bao lỗi lầm con mang. Vì con đã biết lỗi mình ngay trước mắt con nhìn. Bao gian ác con làm bày ngay Nhan Chúa. Mà Chúa công minh sẽ xét con tỏ tường.

4. Mới sinh con đã mặc gian ngoa. Ở ngay trong chốn thai hèn con bất chính lụy phiền. Chân tâm Chúa yêu chuộng Ngài hằng yêu thích. Dạy đức khôn ngoan giúp con ghi đáy lòng.

5. Rửa con xin rảy cành hương thơm. Hồn con trong trắng tinh tuyền trong hơn tuyết trắng ngần. Xương con Chúa đã nghiền thì nay vui sướng. Lòng ước ao nghe tiếng hoan ca dịu dàng.