ĐÔI TAY CON ĐÂY
Lm. Phong Trần

1/ Đôi tay con đây xin dâng lên của lễ. Với bao lao nhọc vất vả đời con. Đôi tay con đây xin dâng lên của lễ. Với muôn tâm tình dâng Chúa trọn đời con.

ĐK. Xin Chúa thương đón nhận lễ vật con dâng lên. Là dâng tình con thiết tha. Xin Chúa thương đón nhận tấm lòng con dâng lên là dâng tình con nồng nàn.

2. Đôi tay con dây xin dâng lên rượu bánh với bao tâm tình gói trọn lòng con. Đôi tay con đây xin dâng lên lòng mến có khi vơi đầy xin đón nhận Ngài ơi.

3/ Đôi tay con đây xin dâng lên nguyện ước. Ước mong trong đời luôn thắm tươi nụ cười. Đôi tay con đây xin dâng lên nguyện ước. Ước mong gia đình luôn thắm đượm tình yêu thương.