ĐÂY BÀN TAY CON
Lm. Phong Trần

1/ Đây bàn tay con dâng lễ vật này. Đây bàn tay con dâng lễ cuộc đời. Rượu nho bánh miến thơm í a, cùng nhau dâng tiến lên í a. Dâng lên Chúa Trời lễ vật, lễ vật đời con.

ĐK. Dâng Chúa từ nhân lễ vật này, dâng Chúa đời con. Nguyện xin chúc mừng đoái thươngđón nhận của lễ. Dâng Chúa tình con í a ngọt ngào dâng Chúa tình con. Nguyện xin Chúa thương, Chúa thương khứng ban ơn lành.

2/ Dâng ngàn hương hoa xin chúc tụng Ngài, đây ngàn hương thơm dâng tiến về Ngài. Nguyện xin dâng tiến Cha chí nhân. Này hương thơm ngát dâng tiến lên. Dâng lên Chúa Trời lễ vật, lễ vật đời con.

3/ Đây là hương hoa thơm ngát ruộng đồng. Đây là lao công công sức nhiều người. Nguyện dâng lên Chúa với trái tim. Trọn bao mơ ước bao khát khao. Dâng lên Chúa Trời lễ vật, lễ vật đời con.