BÁNH THƠM RƯỢU NỒNG
Lm. Phong Trần


ĐK. Bánh thơm rượu nồng, con nguyện dâng với niềm cậy trông. Nguyện dâng về Chúa, đây lòng con luôn mến yêu Ngài. Này đây của lễ, con nguyện dâng, tiến dâng lên Ngài. Lễ vật đơn sơ và mọn hèn, xin Chúa thương nhận.

1. Đây bánh miến rượu nho với hương trầm con nguyện dâng lên. Dâng lên Chúa tình con mãi vuông tròn nguyện mãi sắt son. Xin dâng Chúa ngàn hoa với tâm tình ca ngợi tôn vinh. Xin Thiên Chuán dủ thương đón nhận của lễ mọn hèn.

2. Dâng tiến Chúa đời con những vui buồn kiếp người dương gian. Dâng lên Chúa lầm than những vất vả cuộc sống khó khăn. Dâng tiến Chúa lời kinh thắm ân tình, dâng cả hy sinh. Dâng những lúc lệ rơi giữa đời nhiều nỗi ưu phiền.

3. Dâng tiến Chúa mẹ cha suốt một đời vất vả lo toan. Bao công khó mẹ cha, với lao nhọc nguyện Chúa đoái thương. Xin Thiên Chúa dủ thương chúc phúc lành cho mẹ cha con. Xin Thiên Chúa dủ thương giúp cha mẹ được mãi an bình.