DÒNG SÔNG BABYLON
Lm. Xuân Hải

ĐK. (Dòng sông Ba-by-lon) Dòng sông Ba-by-lon nước lờ lững tiếng chim kêu gió vi vu sóng dạt dào vọng xa. (Hai bên bờ sông). Hai bên bờ sông (trên những cành dương liễu) Thiết tha yêu kiều lục huyền cầm của ai treo lững lờ.

1/ Nơi khách lưu sầu nhớ chúng luôn đòi ta ca lên, những khúc hát với tiếng đàn hòa vang. Nhưng giữa nơi dân ngoại chúng ta lẽ nào vui ca, vì lòng ta luôn kính Chúa nhân lành.

2/ Ôi nhớ nhung trìu mến Thánh cung ngày xưa nguy nga, còn đâu nữa tiếng Thánh vịnh vọng xa. Bao lễ nghi tôn thờ với bao cung đàn reo vang, còn lại đây trong dĩ vãng xa mờ.

3/ Mây vẫn lững lờ trôi thấu chăng lòng ta xa quê, chiều hoang vắng giữa đất lạ người xa. Khi bóng đêm buông nhẹ tiếng chim gọi đàn xa xa, lòng thổn thức khi nhớ đến Si-on.

4/ Nhớ, nhớ chăng người ơi lỗi ta thật đáng khinh chê, nào ta hãy thống hối tội của ta. Mau bước quay trở về với Cha nhân từ hay thương, ngàn đời con sẽ nhớ mãi ơn Ngài.