DÂNG HOA HY SINH
Lm. Xuân Hải

Đây là hoa hy sinh đoàn con xin dâng kính Mẹ. Tháng năm dài cõi đời buồn vui con xin hiến dâng. Xin Mẹ hiền nhận lấy rộng ban ơn phúc chứa chan . cho những lời con cầu tựa như khói trầm bay cao.