DÂNG HOA THIÊNG
Lm. Xuân Hải

Này đoàn con đây hoa hy sinh. Xin kính tiến lên ngai Mẹ như làn khói tỏa bay. Xin Mẹ thương ban muôn ơn, giúp chúng con trên con đường lữ thứ về bến an bình.