CỦA LỄ HIẾN DÂNG
Lm. Xuân Hải

1/ Dâng tiến lên trước ngai tòa cao, này là bánh tinh trắng do ngàn hạt miến. Dâng lên trót cuộc đời tin mến, này là của lễ con dâng nguyện Chúa đoái thương.

ĐK. Đây bánh Thánh rượu nho tinh khiết, và bao công sức góp vào để tiến dâng Ngài. Xin dâng Chúa tâm tư hồn xác, cùng bao mơ ước xin cùng tiến dâng.

2/ Dâng tiến lên trước ngai tòa cao, này rượu nho dịu thơm hương nồng thắm thiết. Dâng lên tấm lòng thành yêu mến hòa cùng nỗi vui buồn nguyện Chúa đoái thương.