VÀO NHÀ CHÚA
Lm. Phạm Liên Hùng

ĐK. Bước vào cung điện nhà Chúa. Để Chúa dạy ta con đường ngay chính. Bước vào cung điện nhà Cha. Dạo khúc nhạc thơ dâng một niềm tin.

1. Đây cung điện nhà Chúa. Nơi sẽ ban luật thiêng đỡ nâng kẻ yếu hèn. Ôi cung điện trìu mến. Hương nến dâng ngày đêm, chốn đây là thần tiên.

2. Bao nhiêu ngày đại lễ. Dân Chúa tuôn về đây hát vang rền thánh đài. Muôn muôn lời cầu chúc. Mong thánh đô đẹp tươi, sẽ không ngày tàn phai.