YÊN TÂM, CON CỨ VỀ
Lm. Kim Long


1. Yên tâm con cứ về đừng e thẹn ủ ê. Muôn đời xa xôi trước Chúa cứu độ chở che.

ĐK. Vì tình thương Chúa Trời dung thứ người lạc lối. Ngày qua thôi nhắc nhở: Về xây dựng ngày mai.

2. Yên tâm con hãy về đừng khiếp sợ ai chê. Trong nguồn ơn thánh Chúa con hãy trở về quê.

3. Uy nghiêm như núi đồi còn biến rời chuyển rung. Nhưng lời giao ước Chúa luôn vững bền mà thôi.