TIẾN VỀ ĐỀN THÁNH SI-ON
Lm. Xuân Hải


ĐK. Bao mừng vui người ơi khi nghe nói chúng ta sẽ về Thánh Điện, chân nhịp chân tiến đi giữa bao ca mừng. Muôn người với hành trang đ8ang náo nức vui ca, tay nắm tay trên đường cùng tiến lên cung điện nguy nga. Chúa vẫn mãi chờ đợi ta, ta mau đi về Thánh cung huy hoàng, ta mau đi về đôi chân nhanh lẹ cùng nhau đi tới. Muôn muôn ơn lành Ngài ban, ta vang lên lời cám ơn chân thành, ca khen Chúa Trời tôn vinh danh Ngài mừng kính Chúa ta.

1/ Nơi đây Thành Đô tươi sáng mà muôn người đang say mê tung hô. Bao nhiêu chi họ của Chúa hiến dâng của lễ rất Thánh Con Chiên.

2/ Anh em hiệp nhau liên kết trong Chúa hòa chung nếp sống bác ái. Xin thương giữ gìn đoàn con khách lưu được mãi biết sống tin yêu.