LÊN ĐỀN
Lm. Phạm Liên Hùng


ĐK. Lên đền Chúa đi. Nào đoàn ta cùng lên đền Chúa. Cùng hợp dâng những lời tung hô. Chúc tụng Chúa muôn hiền từ.

1. Ôi sung sướng dường bao. Được hợp nhau trong Đức Ái. Muôn tiếng hát dâng cao. Nguyện tung hô Thiên Chúa nhiệm mầu.

2. Ôi Thiên Chúa tuyệt cao. Này lòng con mong Chúa thấu. Bao thương mến dâng cao, nguyện ban ơn thánh hóa dạt dào.

3. Xin cho phút hợp hoan được trở nên giây Bác Ái. Luôn nối kết anh em bằng tin yêu thắm thiết lâu bền.