LÊN ĐỀN CHÚA
Lm. Phạm Liên Hùng

ĐK. Lên Đền là Đền Chúa đi. Nào đoàn ta lên đền Chúa đi, cùng hợp dâng muôn lời tôn quí. Chúc tụng Chúa, Đấng luôn độ trì.

1. Ôi sung sướng dường bao, được họp nhau nơi thánh đài. Ngàn tiếng hát dâng cao, cùng tung hô tình Chúa nhiệm mầu.

2. Ôi Thiên Chúa tuyệt cao, này đoàn con xin kính chào. Ngàn thương mến dâng trao nguyện ơn thiêng cảm hóa dạt dào.