TIẾN HOA THÁNG NĂM
Anh Kha


1. Mở đầu: Tiết hạ tháng năm tôn vinh Thánh Mẫu sắc hoa thắm hậu cung kính dâng lên tán tụng ngợi khen muôn vàn thánh đức. Tấu lạy Bà phước lạ tiến dâng ngàn sắc hoa.

2. Tấu lạy Bà: Tấu lạy Bà con dòng Đa - vít. Chúa toàn năng tách biệt giữa muôn loài để thi hành ơn cứu chuộc của Ngài cho muôn thế hệ được tuôn tràn hồng ân.

3. Cảm tạ Ba Ngôi
1. Cảm tạ Chúa Cha quyền năng tác sinh. Cho Nữ Trinh muôn vàn ân phúc thiên đình. Khi đầu thai thoát ách tội truyền. Tựa sen tỏa hương thơm giữa bùn lầy trần gian.
2. Cảm tạ Chúa Con chuộc tội thế gian. Chọn Nữ Trinh Mẹ hiền trong giới hồng trần. Ban hiệp thông công đức trọn đời. Nhờ tay Mẹ thông ban cho mọi đời mọi nơi.
3. Cảm tạ Thánh Linh nguồn mạch phúc ân. Cho Nữ Trinh bạn hiền ơn thánh tuôn tràn. Muôn hồng ân thánh đức tuyệt vời. Mẹ chính là Sao Mai soi đường đời biển khơi.

4. Tiến Hoa:
Tháng năm tươi nở muôn hoa. Hái về dâng tiến trước tòa Nữ Vương. Nguyện dâng trọn cả xác hồn. Điểm trang tô thắm tình nồng con yêu. Muôn hoa đã về bao làn hương nồng ngát bay.


5. Mùa Hoa:


1. HỒNG thắm ban mai hé cười trong nắng khoe tươi. Nữ Hoàng muôn hoa "Hoa hồng thiêng" kính Mẹ nơi nơi.

ĐK. Cung chúc dâng Mẹ trọn niềm trìu mến khôn vơi! Muôn hoa thắm xinh (Chúng con đồng thanh) đón Mẹ thiên đình. (tiếng hát chân thành.) Muôn hoa tỏa lan (Ngát bay dương trần) trước tòa dâng tiến. (bên Ngai Mẹ hiền.) Đồng thanh hòa vang (Khúc ca khải hoàn) con nguyện yêu mến. (con nguyện ân cần.) Tung hô Mẹ lành (Là Mẹ vinh quang) tràn muôn phúc ân. (giữa muôn thiên thần.)

2. HUỆ trắng hương trinh trọn đời Mẹ những ghi sâu. Tấc dạ mang mang tháng ngày mong kết tình thiên thu.
3. QUỲ hướng dương đây sắc vàng mầu áo thiên thai. Trọn niềm thủy chung hướng lòng tin mến nguyện không phai.

4. Mầu sắc HOA LÊ tuyệt vời cao quý ai hay. Hướng lòng về đây ngai Mẹ thơm ngát mầu hoa tươi.

5. Này đóa HOA SEN tươi mầu trong gió sương rơi. Giữa lòng thủy cung thoát bùn nhơ ngát lừng hương bay.

6. Ngàn cánh HOA MAI vươn mình đỉnh núi chơi vơi. ước vọng triền miên dâng mầu thơm trước tòa Ba Ngôi.

7. Tuyệt sắc HOA LAN hoa nào sánh ví cao sang? Mẫu hoàng muôn hoa nay về dâng kính Mẹ vinh quang.