ĐÓA HỒNG TÌNH THƯƠNG
Sr. Têrêsa

ĐK. Tê-rê-sa đóa hoa đơn sơ khiêm nhường. Tê-rê-sa bông hồng nồng thắm tình thương. Một đời trinh trong yêu Chúa thôi, cành hồng tuy gai vẫn thắm tươi. Hy sinh âm thầm, góp nhặt từng cánh hoa hồng.

1. Luôn thuận theo ý Chúa từ thuở lên ba, cảm nhận tình yêu Chúa luôn thiết tha mặn mà. Phó thác tin yêu trong tình thương Chúa là Cha. Tê-rê-sa hoa hồng giữa muôn ngàn hoa.

2. Luôn thuộc về Thiên Chúa trong niềm tin yêu. Suốt đời hằng thao thức say mến yêu thật nhiều. Mến Chúa yêu người trong lòng Hội Thánh tình yêu. Tê-rê-sa Hài Đồng, đóa hồng tình thương.