ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC
Sr. Têrêsa

ĐK. Đây Mẹ Lộ Đức hiện ra giữa hang đá nhỏ, và một dòng nước chảy tuôn biết bao ơn lành. Bao người kêu khấn Mẹ Ma-ri-a nhân lành, được ơn chữa lành, tâm hồn, thể xác an vui.

1. Lạy Mẹ Lộ Đức, chúng con dâng lời cung chúc, ca khen cảm tạ, tình Mẹ êm đềm thiết tha. Lạy Mẹ Lộ Đức, cúi xin Mẹ thương chúc phúc, muôn ngàn bệnh nhân ngước mắt lên Mẹ nguyện xin.

2. Lạy Mẹ Lộ Đức, chúng con không ngại mưa nắng, đứng dưới chân Mẹ học theo gương Mẹ phó dâng, bệnh tật, nghèo khó, lắng lo, hiểm nguy, gian khó, có Mẹ kề bên, thân xác, tâm hồn bình yên.

3. Cuộc đời trần thế biết bao thăng trầm đổi thay, nhưng con có Mẹ, đời con ôi thật phúc thay, được Mẹ dìu dắt, trí tâm bình an biết mấy, có Mẹ chở che vui sống Tin Mừng từng giây.