MẸ THƯA XIN VÂNG
Lm. Mai Thiện

1/ Từ ngày Mẹ thưa “xin vâng” Thiên Chúa xoay vòng lịch sử, đã ban cho trần gian Con Một Đấng Cứu Chuộc loài người. Lòng Mẹ thương yêu bao la, trọn vui cuộc sống Na Gia. Mẹ là chứng nhân trung tín đến phút cuối dưới chân thập tự.

ĐK. Xin vâng (trọn đời xin vâng) xin vâng (trọn đời xin vâng) lời ca đời Mẹ là tinh hoa đời hiến dâng! Ngợi khen (ngợi khan Danh Chúa) cảm mến (cảm tạ ân phúc) lời ca đời Mẹ là lời ca đời chúng con.

2/ Đời Mẹ tân toan lao lung nhưng vẫn một niềm son sắt, vẫn trung trinh tình yêu thắm nồng, ý Chúa luôn vẹn toàn. Mẹ là gương cho con theo, niềm tin tận hiến trung kiên, lời ca tán dương Danh Chúa luôn vang lên suốt cuộc đời con.