CHÚA SỐNG LẠI RỒI
Sr. Têrêsa

1. Trần hoàn vang lên khúc hát hân hoan. Mừng Đức Ki-tô chiến thắng khải hoàn. Ngàn lời tụng ca rộn rã trên môi. Loan tin mừng vui Chúa sống lại rồi.

ĐK. Đàn ca lên hòa tấu khúc ca vang lừng. Vui họp mừng Chúa đã phục sinh. Chúa oai hùng chiến thắng quang vinh. Xin chúc tụng Chúa suối ơn an bình.

2. Ngài từ thánh giá tiến đến vinh quang. Từ những đau thương chiếu sáng huy hoàng. Thật là kỳ công của Chúa cao quang. Đêm đen lùi xa ánh sáng lan tràn.

3. Nào cùng ca lên: Al-le-lu-ia! Mừng Đức Ki-tô chiến thắng tử thần. Nào cùng ca lên: Al-le-lu-ia! Hân hoan mừng Chúa đã sống lại rồi.