CHÚA CHIẾN THẮNG KHẢI HOÀN
Sr. Têrêsa


ĐK. Chúa chiến thắng khải hoàn (Chúa chiến thắng khải hoàn) Đập tan thần chết. Ngài phục sinh vinh quang, trỗi dậy và ra khỏi mồ. Nào vui ca lên. Nào vui ca lên. Reo vang Con Chúa đã phục sinh. Al-le-lu-ia.

1. Chúa đã sống lại. Các Môn đệ vui mừng. Đau thương không còn vì Chúa đã phục sinh. Hiệu kỳ chiến thắng phất cao ngày khải hoàn. Ngày Chúa đã lập ra. Al-le-lu-ia.

2. Hãy báo tin mừng Chúa sống lại khải hoàn. Al-le-lu-ia Cùng tấu khúc hòa ca. Ngài đã chiến thắng phá tan mọi gông cùm, giải thoát hết tù nhân mở tung địa ngục.

3. Trái đất rung động khắp muôn người vui mừng. Chúa đã sống lại Ngài chiến thắng tử thần. Ngài từ Thánh giá tới vinh quang bất diệt. Người hỡi hãy hòa ca Al-le-lu-ia.