VINH QUANG CỦA TÔI
Sr. Têrêsa


ĐK. Vinh quang của tôi chính là Thập Giá Đức Kitô. Vinh quang của tôi chính là Thập Giá Đức Kitô. Trên cây Thập Giá treo Đấng tôi tôn thờ kính tin. Trên cây Thập Giá có Đấng nguồn sự sống muôn đời.

1. Chúa cam chịu khổ hình để bước vào vinh quang. Xin cho con vượt qua gian khó để vào trong Ngài. Ở đâu có Chúa ưu phiền thành niềm vui. Đau thương thành niềm vinh phúc.

2. Chúa cam chịu khổ hình để cứu chuộc muôn dân. Xin cho con nhìn lên Thập Giá lòng đầy hy vọng. Ngày mai tươi sáng dẫu đường đời khổ đau. An vui vì được chính Chúa.

CODA. Vinh quang của tôi. Vinh quang của tôi là Thập Giá Đức Kitô.