YÊU THƯƠNG
Phạm Quang

1. Trên bước đường trần gian như sa mạc khô cằn nắng cháy, bao đoá hoa nở rộ và bao tiếng cười dòn tan, thật đẹp thay tâm hồn người chỉ biết sống yêu thương, trên đôi tay mở rộng cùng xây đắp nên tình người.

ĐK: Yêu thương là tiếng nói chào đời là hành trang đi vào thế giới. Yêu thương là vượt hết núi sông là niềm tin trìu mến thân thương.

2. Trên bước đường trần gian bao nhiêu người đi tìm chân lý, bao tiếng ca ngọt ngào và bao tiếng chào làm quen, thật đẹp thay cho cuộc đời chỉ biết sống cho đi, gian nan không quản ngại cùng chia đắng cay ngọt bùi.

3. Khi bước vào trần gian mang thân phận con người yếu đuối, xin sớt chia nhọc nhằn và bao gánh nặng trần gian, còn gì hơn cho bằng tự nhận cái chết đơn côi, thân treo trên thập tự cùng bao đớn đau thập hình.