THÔNG PHẦN DÂNG
Cao Huy Hoàng

ĐK: Dâng Cha bánh rượu, bánh rượu thơm ngát. Dâng Cha lời hát, lời hát tâm tình.

1. Bánh rượu xinh xinh sẽ thành Mình Máu Chúa. Hương thơm đồng lúa thành cơm bánh nuôi dân. Vườn rau tươi xanh có công khó âm thầm. Thông phần đau khổ thông phần vinh quang.

2. Tháng ngày hy sinh cho đời thêm tươi thắm. Cho muôn hạt giống thành sức sống vươn lên. Tình yêu cao dâng có cay đắng âm thầm. Thông phần đau khổ thông phần vinh quang