LỜI KINH DÂNG MẸ
Lm. Nguyễn Duy


1/ Mẹ ơi! Tháng Mẹ đã về lòng con thầm ước mong sao được đến bên Mẹ khấn cầu nghiêng mình cúi đầu tình mến dâng cao.

ĐK. Hoa mân côi con dâng lên Mẹ là lời kinh trên đường dương thế. Đây tin yêu con dâng lên Mẹ, Mẹ từ bi đoái thương chở che.

2/ Mẹ ơi! Những ngày vui mừng đường đi nhịp bước xuân sang, chỉ mong, mong về với Mẹ to nhỏ tiếng lòng dệt chuỗi kinh dâng.

3/ Mẹ ơi! Những chiều u hoài trần gian nặng gánh hai vai, tìm đến, con tìm đến Mẹ kinh nguyện thắm tình là những hy sinh.