XIN TIẾN DÂNG
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Xin tiến dâng rượu bánh (í a) tinh tuyền. Đoàn con cúi xin Cha hiền đoái thương mà chấp nhận. Chúc lành của lễ dâng, chúc lành của lễ dâng.

1 Hợp cùng của lễ tiến dâng lên lời kinh, khấn xin cho đời con luôn thắm tươi như màu son.

2. Hợp cùng của lễ tiến dâng lao nhọc năm tháng. Chúa thương ban ngàn hồng ân con sống vui trong bình an.

3. Hợp cùng của lễ tiến dâng bao niềm mơ ước. Với bao hy vọng chờ mong xin Chúa cho hoa lòng tỏa hương.

4. Hợp cùng của lễ tiến dâng tấm lòng trung tín. Vững đi trên đường hy sinh vui sống trong mối tình anh em.

5. Hợp cùng của lễ tiến dâng tuổi đời mênh mông. Tháng năm vuông tròn thủy chung xin mãi luôn thắm đẹp tình dâng.

6. Hợp cùng của lễ tiến dâng khối tình trong trắng. Sắt son một đời xin vâng say tiếng ca trong ngàn hồng ân.