TRONG ÂN TÌNH CHÚA
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Xin dâng lên Ngài bánh thơm rượu ngon. Trọn lòng mến ước mong sao liên kết trong ân tình Cha.

1. Này đây dân Chúa đang bước đi ngày đêm, Chúa thương dẫn đưa về quê hương.

2. Này đây hoa trái tay chúng con làm ra, tiến dâng trong tâm tình đổi mới.

3. Niềm vui thân hữu vui sống trong tình yêu, cúi xin Cha kếp hợp đoàn con.

4. Đoàn con nguyện dâng muôn trái tim thành tâm, sống cho công bình và chân lý.

5. Nguyện xin thương đoái đưa khắp dân về đây, kết liên trong Giáo Hội của Cha.

6. Nguyện xin Cha soi dẫn đưa ai lầm lỡ, bước quay trở về nhà của Cha.

7. Để khi cùng ăn tấm bánh Cha rộng ban, chúng con sống trong tình hiệp nhất.

8. Nguyện xin Thiên Chúa cho chúng con trở nên, xác thân với tâm tình Giê-su.

9. Tình yêu Thần Linh, sự sống cho đoàn con, chúng con xin hát mừng tạ ơn.