DÂNG LÊN MẸ
Lm. Mai Thiện

ĐK. Dâng lên Mẹ niềm tri ân cảm mến tình Mẹ thương bao la vô biên. Trên dương gian vui buồn Mẹ luôn đỡ nâng dìu dắt, vững tâm trong tình khôn lường, mãi trông về quê thiên đường.

1/ Xưa nay chưa từng ai khẩn cầu Mẹ đành tâm hững hờ, đường trần gian muôn ngàn nguy khó con bền tâm tiến bước.

2/ Bao la thay tình thương nơi Mẹ, mặc thời gian phai nhòa. Mẹ là nơi nương ẩn năm tháng cho đoàn con thơ bé.

3/ Bao nhiêu tâm tình con dâng Mẹ là buồn vui từng ngày, là tình yêu một đời dâng hiến, trong niềm tin, yêu mến.