LỜI NGUYỆN ĐẦU XUÂN 10
Lm. Phong Trần

1. Xuân đã về, xuân về trên quê hương. Bao yêu thương con về bên Chúa Xuân. Dâng lên tâm tình, con dâng niềm cảm mến. Yêu thương đong đầy, con dâng lên lời tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa, đã ban muôn hồng ân. Trọn một năm qua, gìn giữ con an bình. Con dâng tâm tình nguyện xin Chúa thương. Xin Chúa chúc lành, năm mới tràn phúc ân.

2. Con khẩn cầu, xin Ngài ban muôn ơn. Xin yêu thương những người đã hiến dâng. Xin ban ơn lành, cho những người theo Chúa. Xin ơn thánh thiện, ơn trung kiên và nhiệt tâm. Nguyện xin Thiên Chúa, xuống muôn muôn hồng ân. Đổ tràn ơn thiêng, gìn giữ các Linh mục, xin thương chúc lành và xin đỡ nâng, thánh hóa những người đang sống đời hiến dâng.

3. Đồng lúa vàng, tươi nở trên quê hương. Xin sai thêm những thợ gặt lúa về. Xin cho Giáo Hội, gia tăng thợ gặt lúa, gia tăng ơn gọi, luôn gia tăng thợ nhiệt tâm. Nguyện xin Thiên Chúa, xuống muôn muôn hồng ân. Đổ tràn ơn thiêng, gìn giữ các Linh mục, xin thương chúc lành và xin đỡ nâng, thánh hóa những người đang sống đời hiến dâng.