LỜI NGUYỆN ĐẦU XUÂN 8
Lm. Phong Trần

1/ Con dâng lời kinh ngày đầu năm mới khi muôn hoa khoe sắc nở tươi. Dâng lời tạ ơn một năm đã qua bao nhiêu ơn lành Chúa đã thương ban. Xin dâng mùa xuân và dâng năm mới xin yêu thương nâng đỡ chở che, dâng trọn một năm nguyện xin Chúa thương ban ơn an hòa cho khắp muôn nhà.

ĐK. Con dâng đời con xin dâng lên dâng cả ước mơ. Con dâng buồn vui dâng công việc làm và dâng những ưu tư. Xin dâng mùa xuân, dâng tương lai dâng cả xác hồn. Xin Chúa yêu thương, xin Chúa đỡ nâng, ban cho con năm mới hạnh phúc bình an.

2/ Dâng gia đình con ngày đầu năm mới, con dâng lên dâng Chúa buồn vui. Dâng việc làm ăn nguyện xin Chúa thương, thánh hóa hộ phù giúp sức cho con. Con dâng niềm tin cậy trông phó thác, ccon xin luôn nép bóng Ngài thôi. Dâng Ngài tình con nguyện luôn sắt son, xin luôn trung thành theo thánh ý Ngài.