LỜI NGUYỆN ĐẦU XUÂN 7
Lm. Phong Trần


1/ Mùa xuân về rồi con chưa về Chúa ơi, ở nơi xa xứ con dâng lời khấn nguyện. Nguyện mùa xuân mới tươi đẹp trên quê hương. Mùa xuân về rồi muôn hoa nở thắm tươi. Nguyện dâng lên Chúa mùa xuân và ước vọng. Nguyện một năm mới an bình trên quê hương.

ĐK. Con dâng người thân, dâng Chúa ông bà, xin dâng mẹ cha gia đình con yêu thương, xin dâng bạn bè dâng nỗi nhớ quê hương, xin Chúa chúc lành năm mới bình an. Con dâng mùa xuân hoa thắm tươi mầu, dâng bao buồn vui nỗi niềm xa quê hương, dâng lên cuộc đời dâng kiếp sống tha hương, con dâng lên Chúa dâng đời con Chúa ơi.

2/ Nguyện cho từng ngày nơi xứ người Chúa ơi, niềm tin kiên vững yêu thương chẳng phai nhòa. Nguyện dâng lên Chúa những buồn vui đan xen. Nguyện dâng cuộc đời dâng lên lòng mến yêu, cậy trông phó thác tin yêu luôn vững vàng. Tựa nương nơi Chúa con được luôn an vui.

3/ Nguyện ước một đời xin nương tựa Chúa thôi, dù con xa xứ nhưng không xa cách Ngài. Dù bao gian khó có Ngài con an tâm. Lời con thì thầm xin Chúa ở với con, nguyện xin nâng đỡ yêu thương và dắt dìu, để đời con mãi an bình trong tin yêu.