LỜI NGUYỆN ĐẦU XUÂN 6
Lm. Phong Trần


1/ Trong giây phút linh thiêng, năm cũ đang dần trôi qua, và năm mới đang về. Con xin tạ ơn Thiên Chúa một năm mới với bao thăng trầm, Ngài luôn đỡ nâng che chở con. Một năm biết bao vui buồn, Ngài luôn bên cạnh nâng đỡ. Xin dâng Chúa Ba Ngôi giây phút giao thừa linh thiêng và dâng Chúa bao tâm tình. Xin dâng lòng con yêu mến và dâng ước mơ trong đời, Nguyện dâng Chúa gia đình con đây, nguyện dâng Chúa năm mới này, nguyện xin Chúa chúc í i i lành.

ĐK. Lạy Chúa, giờ đây giây phút giao thừa lòng con tha thiết thân thưa lời tạ ơn nói sao cho vừa. Nguyện đời con yêu Chúa mà thôi. Lạy Chúa, giờ đây giây phút giao thừa nguyện dâng lên Chúa năm nay. Nguyện dâng lên một năm với bao hy vọng, nguyện xin Chúa thương chúc lành, xin cho năm mới con bình an.

2/ Trong giây phút linh thiêng năm cũ đang dần trôi qua và năm mới đang về. Dâng gia đình con lên Chúa, tổ tiên cũng như ông bà, mẹ cha cũng như người thân con, nguyện xin Chúa thương giữ gìn một năm an bình hạnh phúc. Xin Thiên Chúa thương con, xin Chúa luôn ở bên con sẻ chia những vui buồn. Con luôn cậy trông nơi Chúa đời con phó dâng cho Ngài, nguyện dâng Chúa tâm hồn con đây, nguyện dâng tháng năm trong đời, nguyện xin Chúa chúc í i i lành.