THẬP GIÁ NGẤT CAO
Sr. Têrêsa


1. Nhìn lên Thánh Giá ngất cao, tưởng niệm Chúa hôm nào, Chúa đổ hết Máu đào chuộc lỗi con, ôi tình yêu Thiên Chúa. Tội con Ngài mang lấy trên vai, lê trên đường dài, chén đắng nhục hình, trong một chiều, một chiều cô liêu.

ĐK. Ôi tội lỗi con đóng đinh Chúa rồi, tội lỗi con đóng đinh Con Chúa Trời chết thảm thương. Con xin quay về sám hối ăn năn theo đường ngay lành nguyện Chúa thứ tha, nguyện Chúa thứ tha,

2. Nhìn lên Thánh Giá ngất cao, một tình yêu cao vời, Chúa đã chết cho đời, trần thế ơi ngước nhìn lên Thánh Giá. Lặng suy vì sao Chúa hy sinh, nhân gian bạc tình, đưa ra cực hình, Chúa một mình chịu tội nhân sinh.

3. Nhìn lên Thánh Giá ngất cao, vọng lại tiếng kêu cầu, uống cạn chén đắng này, vâng ý Cha, hỡi người ơi có thấu. Vì ai mà Con Chúa giang tay treo trên thập hình, gánh lấy tội tình cho muôn người được hưởng trường sinh.