THẬP GIÁ GIƯƠNG CAO
Sr. Têrêsa

ĐK. Thập giá ngất cao vời vợi, tôn vinh Con Chúa Trời năm trên Thánh Giá. Ôi thập giá ngất cao, thập giá được giương cao, thập giá tôn vinh Đấng Hằng Sống muôn đời.

1 Chúa ngự trên Thánh Giá cao, tim con dậy sóng dâng trào, tình yêu muốn vươn mình lên cao, chạm lòng Đấng con khát khao.

2. Chúa là niềm vui của con, cho con tình mến vuông tròn, vượt qua bão giông đầy long đong, cậy dựa Chúa không ngã lòng.

3. Chúa là sự sống của con, cho con được sống trong Ngài, từng giây phút hiện tại tương lai, một lòng muốn nên giống Ngài,