THÁNH GIÁ TÌNH YÊU
Sr. Têrêsa


1. Nhìn lên trên thập giá, chính Chúa hiến thân vì ta, tình yêu Chúa thánh thiêng nhiệm mầu, ôi Chúa quá yêu nhân trần.

2. Nhìn lên trên thập giá, chính Chúa vác lên đồi cao và đã chết cứu muôn muôn người, tặng ban phúc vinh cho đời.

3. Cuộc sống trên trần thế có Chúa ,Đấng đã phục sinh, chỉ có Chúa dẫn đưa con người về tới bến quê trên trời.

ĐK: Tình thập giá ngất cao chiều nao, Ngài tự hiến chết trên đồi cao. Đường Thánh giá dù nhiều gian nan nhưng đưa ta về cùng Thiên Chúa, đường Thánh giá là đường vinh quang, đường đưa ta đến sự sống muôn đời.

Coda: Đường Thánh giá con đường vinh quang.