NGAI TÒA THẬP GIÁ
Sr. Têrêsa


ĐK. Ngai tòa thập giá theo Đấng cứu độ nhân gian. Trên ngai thập giá Con Chúa thân mình nát tan. Máu nước tuôn trào vì ai, gai cuốn quanh đầu vì ai. Vì con tội lỗi Chúa chết để đền tội con.

1. Ôi tình yêu là thế đó, dám chết cho người mình yêu thương, Chúa chết cho con được sống. Tình yêu đưa con lên cao, tình yêu nâng con lên cao, chạm lòng Đâng con khát khao.

2. Ôi vì yêu Ngài hiến tế chén đắng uống cạn vì yêu con Chúa chết cho con được sống. Vì yêu ôm bao hy sinh, tình yêu ban cho nhân sinh vẹn tình Đấng con mến tin.

3. Ôi tình yêu là thế đó, thứ lỗi cho kẻ đã đâm thâu, thứ lỗi cho kẻ thù Chúa. Vì ai nên mang đau thương, tình yêu dâng trao thơm hương, rạng ngời trái tim mến thương.