DƯỚI BÓNG ĐẤNG TOÀN NĂNG
Sr. Trầm Hương


ĐK. Dưới bóng Người bạn có chỗ ẩn thân: Lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Lòng Chúa tín trung là khiên che vững bền.

1/ Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng, hay mũi tên bay giữa ban ngày. Cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.

2/ Và Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bởi chưng Người truyền cho Thiên sứ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường, gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.